• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Klatovy: Dobročinný vánoční bazar pro stacionář

Cílem jednodenní akce pořádané odborem sociálních a zdravotních věcí Města Klatovy a Zdravého města Klatovy začátkem prosince 2011, bylo vybrat finanční prostředky na vybavení kuchyně v Denním stacionáři České církve evangelické v Klatovech. Toto zařízení je určeno pro handicapované občany.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Klatovy
Kontakt: Město Klatovy
Příjmení, jméno: Schmidová Věra
Organizace: Zdravé město Klatovy
E-mail: vschmidova@mukt.cz
Telefon: 376347581
Téma: Charita
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Celkem se podařilo vybrat částku 71 329 Kč. Do bazaru věnovali různé věci občané města, malí soukromí podnikatelé a firmy. Přispěli i finančními dary. Ve vybrané částce jsou zahrnuty i peníze z veřejné dražby oštěpu a dresu, který věnoval pro tyto účely Petr Frydrych-mladý český závodník v hodu oštěpem. Dále byla vydražena buřinka a klatovští hokejisté přispěli částkou 4 000 Kč z vydražených dresů. Zároveň byla uspořádána sbírka dětských hraček, které byly následně rozděleny mezi Azylový dům a Sociální ubytovnu v Klatovech, Domov sv. Zdislavy v Klatovech, ČČK Klatovy a Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. Každý účastník bazaru dostal na své vánoční přání razítko Ježíškovo pošty z Klatov, které rozdávali dobrovolníci převlečení za čerta a anděla. Celé akce se zúčastnili i studenti-dobrovolníci z klatovských středních škol. Ti se podíleli na organizaci a za podpory vedení Střední zemědělské a potravinářské školy prodávali ve stáncích občerstvení pro návštěvníky. Součástí celé akce byly i stánky neziskových organizací - Oblastní Charity Klatovy a Denního stacionář ČCE v Klatovech, kteří ve stáncích prodávaly své výrobky. Žáci všech čtyř základních škol v Klatovech nakreslili pozvánky na bazar ve formě transparentů, které byly umístěny do klatovských ulic.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Fotografie z průběhu celého dne jsou uveřejněny na webových stránkách Města Klatovy na adrese : http://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp
Začátek aktivity: 28.11.2011
Konec aktivity: 03.12.2011
Příloha
foto JPG (112 kB)
foto JPG (88 kB)
foto JPG (52 kB)
Plakát PDF (120 kB)
razítko PDF (20 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z rozpočtu města pro odbor sociálních a zdravotních věcí.
Detailní rozpis: Finance byly použity na nákup barev, plátna, razítka apod.

Aktéři

Název: Město Klatovy, odbor sociálních a zdravotních věcí a Zdravé město Klatovy
IČO nebo jiný registrační údaj: 00255661
Adresa: Město Klatovy, Vídeňská 66, 339 01 Klatovy
Web: http://www.klatovy.cz

Další aktéři

Název:Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech
IČO nebo jiný registrační údaj:617817797
Adresa:Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Web:http://sszp.kt.cz/

Název:

Denní stacionář ČCE Klatovy
IČO nebo jiný registrační údaj:45331154
Adresa:Plánická 174, 339 01 Klatovy
Web:http://www.diakoniezapad.cz

Název:

Oblastní Charita Klatovy
IČO nebo jiný registrační údaj:66388830
Adresa:Měchurova 317/16, 339 01 Klatovy
Web:http://www.charitakt.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Podařilo se v předvánočním čase vytvořit příjemné setkání, na kterém si mohl každý koupit i drobný vánoční dárek a tím přispět na dobročinnou finanční sbírku na nákup kuchyně. Bylo zjištěno, že pokud se přímo uvede, na jaký účel se sbírka koná, lidé ochotněji přispějí. Zároveň byla upsořádána pro zájemce prohlídka prostor Denního stacionáře ČCE i s prohlídkou současného stavu kuchyně.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Od začátku byla podpora základních škol, dobrovolníků, vedení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, Gymnázia v Klatovech, Technických služeb Města Klatovy, jednotlivých občanů, malých soukromých podnikatelů, firem, sportovců a Rotary clubu v Klatovech. Velice důležitá byla spolupráce i s neziskovými organizacemi, mateřskými školami a dětskými kluby v Klatovech, Domem dětí a mládeže v Klatovech.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Akce byla medializována v Klatovském deníku, MF Dnes-regionálními redaktory a redaktory Českého rozhlasu Plzeň.
Příloha:
Klatovský deník PDF (254 kB)


Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Orlová: Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Orlová

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Boskovice: Systém tísňového volání pro seniory

Systém tísňového volání pro seniory

Boskovice

Hodonín: Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Hodonín

Hlučín: Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Ruku v ruce aneb den sociálních služeb a zdraví

Hlučín

Frýdek-Místek: Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb

Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb

Frýdek-Místek